Het LSP (Landelijk Schakelpunt)

Als u bij een arts of apotheek komt, wilt u goed geholpen worden. Ook 's avonds, 's nachts en in het weekend bij de huisartsenpost of de dienstapotheek. Echter, de zorgverleners daar kennen u  en uw gezondheidssituatie niet. Daarom hebben zij actuele informatie over uw gezondheid nodig. Electronische uitwisseling van uw medische gegevens via het LSP zorgt darvoor. Zo krijgt u altijd de juiste zorg. Maar dat kan alleen met uw toestemming. 

Het LSP is een beveiligd netwerk waarop artsen en apothekers de belangrijkste gegevens uit uw dossier beschikbaar kunnen stellen. Uw medische gegevens zijn dan altijd beschikbaar, ook 's avonds en in het weekend. 

Als u toestemming heeft verleend aan uw huisarts wordt uw dossier aangemeld bij het LSP. Waarnemend huisartsen op de huisartsenpost kunnen die medische gegevens dan inzien. Andere apotheken en medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen alleen uw medicatiegegevens inzien. Uw gegevens blijven in het computersysteem van uw eigen huisarts of apotheek staan. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door het toestemmingsformulier (te downloaden via de website of beschikbaar bij de balie) in te vullen en in te leveren bij de balie van medisch centrum de Fonteijn. 

U kunt uw toestemming ook online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl. Om online toestemming te regelen heeft u DigiD met SMS-functie nodig. 

 toestemming