Nieuwe patiënten en wijzigingen

 

Geopend voor nieuwe patienten augustus 2018

De praktijk van dr. Schellekens / dr. Melief en de praktijk van dr. Treumann / dr. Westbroek is geopend voor nieuwe patienten.

Medisch Centrum de Fonteijn is qua inschrijving voor nieuwe patienten ook geopend voor nieuw geboren kinderen in een gezin. Zij kunnen uiteraard als patiënt ingeschreven worden bij de eigen huisarts van het gezin.

Ook als er sprake is van gezinshereniging, dat wil zeggen als iemand in een gezin komt wonen, kan deze persoon zich laten inschrijven als nieuwe patiënt van de huisarts van het gezin.

Wilt u in dat geval het inschrijfformulier invullen waarop de belangrijkste administratieve en medische gegevens worden gevraagd. Meldt u zich met dit ingevulde formulier bij de assistente. Neem ook een identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspas mee.

Praktijken in Culemborg die open zijn voor nieuwe patiënten:

  • Medisch Centrum Parijsch, Koopmansgildeplein 2, tel. 0345-522266 (voor postcodes 4104 t/m 4107)
  • Huisartsenpraktijk de Meer, de Raaf 11, tel. 0345-512580
  • Huisartsenpraktijk Yvonne Roijen, de Raaf 9 , tel. 0345-247004 

Patiënten die vanuit de Fonteijn zelf of vanuit een andere praktijk in Culemborg over willen stappen naar een andere huisarts, verzoeken wij dit eerst met hun eigen huisarts te bespreken. We adviseren u om dan eerst een kennismakingsgesprek met de (eventuele) nieuwe huisarts te maken alvorens de in/uitschrijving definitief te maken.

Wijzigingen
Indien er veranderingen zijn van uw verzekeringsgegevens, adres, apotheek, gezinssamenstelling, bereikbaarheid (vaste en/of mobiele telefoonnummers), et cetera, verzoeken wij u dit  persoonlijk aan de balie te komen melden, of dit schriftelijk aan ons te melden.

Maakt u hierbij gebruik van het wijzigingsformulier. U kunt het formulier, s.v.p. ondertekend door u zelf, daarna op de praktijk afgeven.

Uitschrijving
Indien u gaat verhuizen of over gaat naar een andere praktijk verzoeken wij u dit aan ons te melden.

U kunt dit doorgeven door gebruik te maken van het uitschrijfformulier U kunt het formulier daarna op de praktijk afgeven.