« terug naar vorige pagina

Medisch dossier & Privacy

Privacy en persoonsgegevens

U moet er op kunnen vertrouwen dat u altijd met uw verhaal bij uw huisarts terecht kunt en dat er goed en vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die besproken wordt.

Alle medewerkers van onze praktijk, dus zowel huisartsen, praktijkassistentes als praktijkondersteuners hebben de plicht te zwijgen over alles wat ze tijdens de uitoefening van hun beroep over iemand te weten komen. De informatie die u als patiënt aan ons verschaft, mag niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt worden of aan derden verstrekt worden.

Uitzonderingen hierop zijn informatie-uitwisseling met andere, bij uw zorg betrokken, zorgverleners zoals bv medisch specialisten of indien u zelf weloverwogen en gerichte toestemming hebt gegeven om informatie uit te wisselen (bv na uw schriftelijke toestemming bij informatie over verzekeringen, etc.).

Zie hiervoor desgewenst ook ons Privacy reglement.