« terug naar vorige pagina

Taken van de doktersassistente

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u naar de praktijk belt.

Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Daarnaast weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook kan zij u vaak een professioneel zelfhulpadvies geven over veel voorkomende klachten. U kunt haar bovendien bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

Om er voor te zorgen dat we u op de juiste manier helpen, zal de doktersassistente naar de reden van de afspraak vragen en eventueel aanvullende vragen stellen. De assistente doet dit in opdracht van de huisarts. Ze is hiertoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen (in principe alleen na een ingreep die bij de huisarts of huisartsenpost / spoedpost heeft plaats gevonden.
 • urine onderzoek
 • suiker controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders
 • zwachtelen
 • 24-uurs bloeddrukmeting/30 min. bloeddrukmeting
 • enkel/arm index (bloeddoorstroming aan de benen)
 • maken van een hartfilmpje (E.C.G.)

Voor deze zaken dient u eerst een afspraak voor het spreekuur met de doktersassistente te maken